Stäng
Frakt 49:- ex moms Fri frakt över 1000:- ex moms Egen förädling Trygg betalning

Hållbarhet

Vi bryr oss om dem som bryr sig om andra. Det gör vi bland annat genom att producera och tillhandahålla hållbara och bekväma arbetskläder som ska kunna hjälpa till att göra arbetsdagen lite lättare. Men vår mission om att bry sig om går mycket längre än så. Att vi också gör vårt yttersta för att ta hand om människorna och miljön runt omkring oss är en självklarhet. Därför är det också naturligt att vi involverar oss i hur de som arbetar med att producera våra plagg faktiskt har det i sitt arbete.

Men hållbarhet är så mycket mer än det här. Det handlar om att välja bra kvalitet på material som gör att plaggen håller längre. Och på så sätt bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar om att hjälpa er att hitta rätt arbetskläder och om att lära ut hur man bäst tar hand om och sköter sina kläder för att de ska hålla längre. För varje litet steg räknas och vi som utvecklar och tillverkar arbetskläder kommer att fortsätta göra vårt bästa för att driva utvecklingen framåt i dessa frågor.

Från CSR till SCR

Under 2015 utökade vi vårt ansvarstagande då vi gick från ett socialt ansvarstagande (Corporate Social Responsibility, CSR) till ett ansvarstagande för både hållbarhet och sociala frågor (Sustainability and Corporate Responsibility, SCR). Vårt nya arbetssätt innebär att vi nu kan erbjuda kläder med en ännu renare tillverkning. Vårt nya sätt att bidra till en rättvisare och mer hållbar värld går under beteckningen SCR som innebär att vi förbinder oss att följa internationell arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. På Hejco är vi djupt engagerade i dessa frågor och vår önskan är att vara ett företag som respekteras för våra värderingar, vår vision och vårt ansvarsfulla hållbarhetsarbete. Vi vill vara ett föredöme för hela klädbranschen.

TRANSPARENS FRÅN LEVERANTÖR TILL FABRIK

I omsorgen om miljön och arbetsmiljön har vi satt obligatoriska krav på våra leverantörer, som innebär att de inte får beställningar från oss förrän de offentliggör alla fabriker som tillverkar produkter för Hejco och genomgår vår granskning av social och miljömässig efterlevnad. Som ett led i vår granskningsprocess tog vi 2016 fram en lista med miljöfarliga kemikalier som vi vill begränsa. Därmed ligger vi helt i linje med den senaste EU-anpassade lagstiftningen som
inkluderar:

  • REACH-förordningen
  • POPs-förordningen
  • Förordningen om biocidprodukter
  • Produktsäkerhetsförordningen.
  • Kandidat-listan för SVHC-ämnen.

De flesta av våra produkter är också OEKO TEX-certifierade och som marknadsledare inom arbetskläder har vi valt att ta detta ett steg ytterligare. Sedan 2016 lanserade vi ett program för kemikalie-efterlevnad som låter oss ta fram provtagningspaket vilka på förfrågan kan göras tillgängliga för våra kunder. Denna transparens är vi både stolta över att kunna erbjuda våra medvetna kunder och mycket måna om att utveckla
vidare.

HEJCOS ANDRA SÄTT ATT GLOBALT VERKA FÖR ETT BÄTTRE ARBETSLIV

Vi har också anslutit oss till FN:s Global Compact-initiativ och följer deras 10 principer om företagsansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. För att säkerställa att vi upprätthåller en hög standard i vår uppförandekod bygger våra arbetsnormer på ILO:s (International Labour Organisation) riktlinjer och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna vad gäller tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, ersättning, arbetstider, hälsa och säkerhet i arbetet samt juridiskt bindande anställningsförhållanden.

Vår produktion

BRA FÖR BÅDE MÄNNISKA OCH MILJÖ

Vi uppmuntrar alla intressenter att bidra till vår vision om att drastiskt minska miljöpåverkan och att stödja de samhällen där våra varumärken verkar.

Vår leveranskedja sträcker sig över sjutton länder och Fristads Kansas Group äger tre fabriker i norra Europa.

Våra leverantörer är viktiga för vår verksamhet och vi förväntar oss att de lever upp till våra specifika standarder vad gäller mänskliga rättigheter samt miljömässiga och etiska affärsmetoder. Alla inköp från leverantörer granskas, godkänns och hanteras av våra särskilda leverantörsteam.

Som ett obligatoriskt krav innan de kan få beställningar från oss har våra leverantörer förbundit sig att offentliggöra alla fabriker som tillverkar produkter för Fristads Kansas Group och genomgå vår granskning av social och miljömässig efterlevnad (se vår uppförande-kod för leverantörer).

Vi genomför granskningar hos våra leverantörer och hjälper dem att leva upp till de standarder som ingår i vår uppförandekod.

Vi är övertygade om att vårt arbetssätt är det mest lämpliga sättet att göra affärer på, och som ett resultat kommer våra kunder att få en starkare relation till våra varumärken.

Vår resa mot ansvarsfull sourcing

Vi är fast beslutna att uppnå de högsta standarderna när det gäller affärsmetoder för SCR.

För att göra en verklig, hållbar och positiv skillnad har vi och våra leverantörer en skyldighet att uppfylla gällande standarder. Vi agerar professionellt, noggrant och etiskt och vi förväntar oss detsamma av alla leverantörer, vilket återspeglas i vår uppförandekod för leverantörer.

Fristads Kansas Group har ett system för att säkerställa att leverantörerna följer alla lokala lagar och lever upp till internationella bestämmelser för ansvarsfull sourcing. Vi uppmuntrar och stödjer en öppen dialog kring alla problem som uppstår under vår relation – det är endast på detta sätt vi kan skapa meningsfulla förändringar.

För att styra leverantörernas pågående arbete upprätthåller vi ett proaktivt program för granskning och efterlevnad med fokus på arbetarskydd, arbetsförhållanden på fabrikerna, miljölagstiftning och påverkan. Fristads Kansas Group har fullständig tillgång till leverantörernas lokaler, fabriksarbetare samt anställnings-, säkerhets- och miljödokument i enlighet med Fristads Kansas Groups uppförandekod för leverantörer.

Granskningsprogrammet leds internt av vårt SCR-team i Lettland (för norra Europa), Bangladesh och Hongkong (för Kina och Sydostasien) och/eller av tredje part, vår samarbetspartner Bureau Veritas. Förutom granskningarna pågår ett ständigt förbättringsarbete som leds av vårt internationella efterlevnadsteam, eftersom vi är övertygade om att hållbara förändringar uppnås genom en positiv dialog och ständiga förbättringar.

Frakt 49:- ex moms Fri frakt över 1000:- ex moms Egen förädling Trygg betalning
Hejco | Fristads AB – Katrinedalsgatan 13 A, 504 51 Borås, Sverige | Org.nr. 556023-8486
Standardvy | Byt till Mobil vy