Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss! På denna sida hittar du information om var och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter när du är hos oss. Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst, som kan berätta mer om hur vi hanterar dina uppgifter.  

 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in? 

Hejco är en del av HejMar AB. HejMar AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa i enlighet med gällande lagstiftning.

HejMar AB (Hejco)
org. nr 559266-0046 
Katrinedalsgatan 13 A
504 51 Borås
Sverige


Var lagras dina personuppgifter? 

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men de kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.


Vem har tillgång till din information? 

Dina uppgifter används först och främst av Hejco för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och för att förbättra din upplevelse hos oss. 

För att vi ska kunna erbjuda nedan nämnda tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.  Detta sker endast för de ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi tillhandahåller information och innehåll för leverantörer och tjänsteleverantörer som stödjer vår verksamhet, till exempel genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster (såsom exempelvis e-handelsplattform, IT-system, CRM- och marketing system), analysera hur våra produkter används, leverera och distribuera produkter som du köpt, erbjuda betalningar eller genomföra enkätundersökningar. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part, och kommer heller aldrig att göra det.

Om äganderätten till Hejco ändras kan vi komma att överföra informationen om dig till den nya ägaren.

 

Hur länge lagrar vi data?

Vi lagrar uppgifter tills de inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla en bra kundupplevelse för dig eller för att fullfölja våra åtaganden i enlighet med avtal. Information som vi får om dig (inklusive data om ekonomiska transaktioner i samband med köp) sparas under den tid som gällande lagstiftning kräver.

 

Vilka rättigheter har du?  

Rätt till information: 
Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Du kontaktar Hejco enligt nedan, som sedan återkommer till dig med svar på vilka uppgifter vi har om dig.


Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter samt komplettera ofullständiga personuppgifter.  

Rätt till radering/”Rätt att bli bortglömd”:
Du kan ha rätt att begära att Hejco ska radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. I följande situationer kan detta komma att bli aktuellt:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du inte längre vill ha marknadsföring från oss
 • Om det efter en intresseavvägning inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Rätt att säga nej till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profileringsanalyser för direktmarknadsändamål.

Du kan avsäga dig direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Genom att följa anvisningarna i alla marknadsföringsmeddelanden 
 • Genom att meddela Hejcos kundservice att du inte längre vill ha direktmarknadsföring


Rätt till begränsad behandling:
Du har rätt att be Hejco begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

 • Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.
 • Om du anger att din personliga information är inkorrekt kommer HejMar AB ("Hejco") avstå från att behandla sådan information under perioden då personuppgifternas korrekthet utreds.

 

Kontakt – vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Du når oss på Hejcos kundservice +46 33 21 17 50 eller support@hejco.com. 

Rätt att lämna in ett klagomål: 

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Uppdateringar av integritetspolicyn:

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår hemsida. Vi meddelar dig också om det sker några väsentliga ändringar i policyn som påverkar det sätt vi lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

Vid köp

Hur använder vi dina personuppgifter?

 • Vi använder den information vi har om dig för att utveckla våra produkter och tjänster och förbättra din kundupplevelse. För att skapa anpassade produkter som är unika och relevanta för dig använder vi uppgifter, intressen och svar baserade på de data vi samlar in och som du väljer att tillhandahålla där du exempelvis svarar på frågor i ett formulär.

 • Vi behandlar data i analyser av köpmönster där vi tittar på hur du interagerar med vår websida, exempelvis vilka produkter du är intresserad av osv. Det är en nyckel för att kontinuerligt utveckla användarupplevelsen och göra ditt besök på webshoppen och vår kommunikation till dig så bra och relevant som möjligt.

 • Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, erbjuda dig olika betalningslösningar, ge leveransaviseringar via sms, e-post eller post, hantera eventuella returer samt hantera ditt användarkonto på våra webbplattformar i syfte att ge dig en personlig upplevelse.

 • Vi kan också göra din upplevelse smidigare, till exempel genom att automatiskt fylla i din registreringsinformation (till exempel ditt yrkesområde) om du redan angett det i ett annat sammanhang och det har sparats i vårt CRM-verktyg.

 • Vi kan använda den information som vi har om dig för att utveckla, testa och förbättra vår webshop, bland annat genom att utföra undersökningar, förbättra kundupplevelsen och testa nya funktioner.

 • Vi använder den information vi har om dig för att skicka dig marknadsföringskommunikation och erbjudanden, utannonsera vinnare i tävlingar, kommunicera med dig om våra produkter och nyheter samt meddela dig om våra policyer och villkor.

 • Vid kommunikation och när du kontaktar oss använder vi också den information som du angett för att kunna svara dig på eventuella frågor angående dina leveranser eller ordrar.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

 

Vad för slags personuppgifter hanterar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du genomför köp från Hejco både via vår webshop och genom andra kanaler, laddar ner en katalog, fyller i ett formulär eller deltar i eventuella tävlingar. Exempel på uppgifter som samlas in i samband med köp och/eller intresse för någon av Hejcos produkter kan vara kontaktinformation såsom namn, kundnummer, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, orderinformation, betalningsinformation och betalningshistorik, genomförda köp, köphistorik, beteende på våra digitala plattformar och respons på marknadsutskick.

Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

 

Marknadsföring

Hur använder vi din personliga information i marknadsföringssyfte? 

Vi använder din personliga information för att kunna skicka dig anpassade erbjudanden om just det du är intresserad av, relevant marknadsföring, viktig information, kundundersökningar och inbjudningar via e-post, textmeddelande, telefon och post.

För att optimera din upplevelse, ger vi dig relevant information, produktrekommendationer och påminnelser om att du har produkter kvar i din kundvagn. Alla dessa tjänster är baserade på dina tidigare köp, klick och information du ger oss.

 

Vilka slags personuppgifter hanterar vi i marknadsföringssyfte? 

Vi behandlar uppgifter såsom:

 • kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, postnummer
 • de produkter, annonser och innehåll du klickar på
 • din inköpshistorik 
 • beteendeinformation, navigering och klick på webbplatsen och i andra digitala kanaler
 • respons på marknadsutskick

 

Vem kan använda din personliga information? 

Information till tredje part tillhandahålls endast för tillhandahållande av tjänster i relation till vår marknadsföring och kommunikation; dvs såsom mediebyråer och tekniska leverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. 

Vi kommer aldrig att sälja eller dela din information till en tredje part i marknadsföringssyfte. 

 

Den rättsliga grunden för databehandling:

Vi samlar in, lagrar, använder och delar data som vi har på de sätt som beskrivs i denna policy: 

 • I enlighet med ditt samtycke, som du kan återkalla genom att kontakta Hejcos kundtjänst.

 • I den utsträckning det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter.

 • För att skydda dina eller andras grundläggande intressen.

 • I den utsträckning det krävs för att tillvarata våra legitima intressen av att tillhandahålla en trygg, professionell, säker och relevant tjänst för våra användare och partners, såvida inte dessa intressen strider mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.


Rätt att säga nej till direktmarknadsföring:

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring och ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan avsäga dig direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Genom att följa anvisningarna i alla marknadsföringsmeddelanden 
 • Genom att meddela Hejcos kundservice på support@hejco.com om att du inte längre vill ha direktmarknadsföring

Vi kommer att behålla din information i direktmarknadsföring tills du meddelar oss att du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Hejco.  Vi tar löpande bort inaktiva e-postadresser från vårt register.

 

Kundtjänst och administration

Varför använder vi din personliga information på kundtjänst? 

Vi använder din personliga information för att hantera dina förfrågningar, lägga ordrar, hantera produktrelaterade ärenden, hantera supportärenden via e-post, chatt, telefon och sociala medier samt vid hantering av returer, reklamationer eller andra kundrelaterade ärenden.

 

Vilka slags personuppgifter hanterar vi på kundtjänst?

Vi behandlar all information du tillhandahåller, inklusive följande information:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer 
 • Betalningsinformation och betalningshistorik
 • Kreditvärdighet 
 • Beställningsinformation 
 • Orderhistorik 
 • Storlekar och eventuella mått
 • Anteckningar och eventuella åtgärder
 • När och hur marknadskommunikation har inträffat, såsom klick på vår hemsida och evenemang
 • All korrespondens som rör kundrelationen

 

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillvarata Hejcos legitima intressen och kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, ge leveransaviseringar via sms, e-post eller post, hantera eventuella returer samt hantera ditt användarkonto på våra webbplattformar i syfte att ge dig en personlig upplevelse.

 

Hur länge kommer vi att behålla din information? 

Vi kommer att behålla din information tills den inte längre krävs enligt lag eller till dess att du eventuellt ber oss att radera din data och detta i sin tur inte strider mot något.

 

Tävlingar

Hur använder vi din personliga information i samband med tävlingar? 

Vi kommer att behandla din information när du deltar i våra tävlingar. Din personliga information kommer att användas för att tillåta Hejco att kontakta deltagarna i tävlingar före, under och efter evenemanget, kontakta vinnare och dela ut priser.

 

Vilka slags personuppgifter hanterar vi i samband med tävlingar? 

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Information som lämnats i tävlingen

 

Vem kan använda din personliga information i samband med tävlingar?

Information till tredje part tillhandahålls endast för tillhandahållande av ovan nämnda tjänster; exempelvis transportföretag för att leverera ut priser och potentiella partners i tävlingen.

 

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med tävlingar? 

När du deltar i en tävling arrangerad av Hejco bygger vår behandling av din personliga information på ditt samtycke i samband med att du deltar i tävlingen.
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke i samband med att du deltagit i en tävling.

 

Hur länge kommer vi att behålla din information? 

Vi håller din information i marknadsföringsregistret tills du tar tillbaka ditt samtycke.

 

Utveckling och förbättring

Hur använder vi din personliga information i utvecklingsarbete? 

Vi använder data för att utvärdera, utveckla och förbättra alla våra tjänster, produkter och system till våra kunder. Som ett resultat analyserar vi inte din information på en personlig nivå, utan all databehandling äger rum med anonymiserade persondata.

Detta inkluderar analys som gör att vi kan göra våra tjänster mer användarvänliga. Till exempel kan vi anpassa användargränssnittet så att informationsflödet förenklas. Vi kan också övergripande identifiera de mest använda digitala kanaler som våra kunder använder och genom det förbättra våra system.

Analysen används också för att förutsäga volymen av inköp, lager och planlägga leveranser och kapacitet. Utöver detta använder vi information för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt sortiment. 

 

Vilka slags personuppgifter hanterar vi? 

Om du har gett oss nedan information behandlar vi denna: 

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Kundnummer 
 • Beteendeinformation, t.ex. klick i webshop 
 • E-posthistorik

Om du har handlat från Hejco behandlar vi följande uppgifter: 

 • Beställningshistorik 
 • Leveransinformation 
 • Betalningshistorik

Vi hanterar även följande personliga uppgifter relaterade till cookies: 

 • Historik för klick på webbplatsen 
 • Navigering och surfhistorik
 • Dina handlingar i ditt marknadsföringsmaterial, till exempel klick, meddelandeöppningar

 

Vem använder din personliga information i utvecklingssyfte? 

Vi använder webbplatsanalysföretag för att analysera våra kunders online-beteende på en generell nivå. Sådana tjänster inkluderar till exempel Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Hotjar, Facebook-spårningspixel, MailChimp (e-postmarknadsföring) och OptinMonster (popup-fönster på nätbutiken). Genom att använda dessa tjänster kan vi förbättra din shoppingupplevelse och anpassa din kommunikation.

 

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i utvecklingssyfte? 

Hantering av din personliga information för att utveckla och förbättra våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.

 

Hur länge kommer vi att behålla din information? 

Vi kommer att behålla din information till dess att du ber oss att radera dina data.

  

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och hämtas under senare besök. Genom att använda våra tjänster accepterar du också cookies. 

 

Hur använder vi cookies? 

Hejcos webshop använder cookies bland annat för att hantera varukorgens innehåll. Har du cookies blockerade kan du därmed inte handla i webbshoppen då din varukorg kommer att "glömma" sitt innehåll vid varje ny sidladdning. Vill du inte få cookies sparade och ändå handla kan du göra detta genom att öppna ett så kallat inkognitofönster i din webbläsare och därigenom genomföra ditt köp. Då raderas alla cookies automatiskt när webbläsaren stängs. Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Utöver cookies i varukorgen används även sessionscookies för att komma ihåg din inloggning på mina sidor samt för inställningar såsom språkval, land och om kunden är företagskund eller privatkund. På så sätt slipper du att göra samma val varje gång du besöker Hejco på webben. Pop-ups på sajten kan också använda cookies för att säkerställa att du endast visas popupen en enda gång.

Vi använder Google Analytics, Google Tag Manager och Google Ads som också sätter cookies, syftet är att få en bild över hur våra besökare använder webbplatsen. Den här typen av cookies innehåller inte information som kan identifiera vem du är.

Social media-kopplingar såsom gilla-knappar för Facebook and LinkedIn läser av om det finns cookies som satts vid tidigare besök på dessa sidor. Analystjänsten Hotjar sätter cookies för att vi ska kunna studera användandet av webbplatsen i syfte att optimera och förbättra kundupplevelsen. På webshoppen finns också en chat som sparar cookies för att ge dig en personlig service och i analyssyfte. När du fyller i ett formulär eller liknande på någon av Hejcos webbplatser eller i sociala medier placeras en cookie i syfte att ge dig en kundunik och personlig upplevelse och underlätta framtida kommunikation. Vi använder även tredje part tracking cookies i syfte att kunna visa dig relevanta annonser om Hejcos produkter på andra webbplatser/i andra kanaler.

 

Vilka slags personuppgifter hanterar vi? 

Vi kombinerar din cookie-kod med den personliga information som vi har samlad om dig endast i de fall då sådan information har samlats in i våra system, exempelvis om du är vår prenumerant på vårt nyhetsbrev eller har laddat ner en katalog.

 

Vem kan använda din personliga information? 

Information till tredje part tillhandahålls endast för tillhandahållande av ovannämnda tjänster. Vi använder ett analytiskt verktyg för att samla in statistik för att optimera vår webbplats och ge dig rätt marknadsföringsmaterial.

 

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter? 

Vi kombinerar endast din cookie med din personliga information:

Om du är inloggad på ditt konto eller prenumerrerar på nyhetsbrev baseras den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i detta syfte på vårt legitima intresse. 


Hur länge kommer vi att behålla din information? 

Hejco lagrar inte din personliga information i dina cookies. Med din webbläsare kan du enkelt ta bort cookies från din dator eller mobila enhet. Du hittar instruktioner om hur du använder och tar bort cookies från din webbläsare under "Hjälp". Du kan stänga av cookies eller välja att få information varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil enhet. 

OBS: Om du stänger av cookies kan du inte dra nytta av alla funktioner. Till exempel är tillägg av en produkt till en kundvagn i en webbshop tekniskt beroende av funktionaliteten i cookies.

 

Tjänster för att samla in data

Vilka tjänster används för att samla in data? 

Hejco använder ett antal olika tredjepartstjänster för datainsamling som möjliggör drift, kommunikation och marknadsföring, så att kommunikation och innehåll kan anpassas till just dig. Nedan har vi listat de tjänster som används i eller är anslutna till webbshoppen hejco.se. Du kan också läsa mer om vilken information som tjänsten samlar och lagrar.

 

Google Analytics

Google Analytics mäter och analyserar aktivitet på våra webbplatser hejco.se och shop.hejco.com, till exempel inköp, besökta sidor och beteendehistorik. Google Analytics arbetar med en cookie för att spåra användaraktivitet. Vi använder Google Analytics för att förbättra våra kunders upplevelser och mäta resultaten av marknadsföringsinsatser. Dessa inkluderar sökmarknadsföringskampanjer, e-postkampanjer och kampanjer som skapats för externa webbtjänster, till exempel Google Ads. 

 

Google Ads

Google Ads är Googles sökmarknadsverktyg som vi använder för att förbättra våra webbannonser. När du till exempel söker efter Hejco på Googles söktjänst ser du vår annons som tar dig till Hejcos webshop när du klickar på den. I det här exemplet kommer din webbläsare att installera cookieinformation som följer din webbläsare tills du tar bort webbläsarens cookiehistorik. Information som denna cookie använder kommer också att kopplas till Google Analytics-tjänsten vi använder för att spåra resultaten från olika marknadsföringsinsatser. Om du väljer att köpa någon produkt via denna typ av sökordsökning, kommer det också lämna ett spår i Google Analytics. 

 

Facebook/Instagram/YouTube/Linkedin

Vi använder sociala medier för att skapa relationer till befintliga kunder och potentiella nya kunder. Sådana åtgärder kan vara kampanjer riktade mot en specifik målgrupp som vi tror kommer att vara intresserad av det erbjudande vi har. Varje tjänst använder sin egen spårningspixel installerad i källkoden i vår webbutik. Spårningspixeln kan beskrivas som ett litet program som följer användaren, till exempel från Facebook via en viss kampanj till de personer som kommer till vår hemsida. Denna typ av spårning hjälper oss att förstå våra kunder bättre och ge relevant innehåll i varje kanal. 

En liknande spårningspixel används för att följa ekonomisk lönsamhet för marknadsföringsåtgärder i sociala medier. Med andra ord, med denna typ av spårningspixel, ser vi hur många handlande kunder, nedladdade kataloger etc. som faktiskt har blivit utfallet av en aktuell kampanj. 

 

MailChimp

MailChimp är det marknadsföringsverktyg och e-postprogram, som vi skickar våra nyhetsbrev, kundmeddelanden och andra kundrelaterade e-postmeddelanden/marknadsföring och kommunikation från. MailChimp lagrar en cookie i webbläsaren för de klick som du har gjort i de e-postmeddelanden vi har skickat och som spåras.  

I allmänhet innehåller alla länkar i de e-postmeddelanden vi skickar sådan spårning. Vilken information som lagras beror på aktuell kampanj men kan innehålla information såsom förnamn, efternamn, yrkesområde, telefonnummer, e-postadress, nästa gång du planerar att köpa arbetskläder, antal anställda och vad som är viktigt när man väljer arbetskläder.

 

 CRM

Creatio är det CRM-system där vi lagrar information om våra kunder - befintliga och nya potentiella kunder, till exempel företagsnamn och kontaktuppgifter samt inköpsinformation. Denna information används av vår försäljningsorganisation, kundservice och vår marknadsavdelning.

 

För en förbättrad användarupplevelse

Vi lär oss ständigt mer om våra kunder genom de ovan nämnda analytiska verktygen. Vårt mål är att alltid vara relevanta och därför vill vi också ge dig något av intresse för dig och din verksamhet, ditt yrke eller ditt beteende. Med denna information kan vi skräddarsy dina besök i våra webbutiker för att möta din förväntade användarupplevelse. Ett enkelt exempel är att användningen av sådan information kan ändra innehållet på webbsidan så att den passar din bransch: om du arbetar inom vårdsektorn kan du till exempel bara se vårdkläder i webbshoppen istället för att behöva leta bland kläder för flera segment.

Att samla in data är avgörande för vår verksamhet, men du drar också nytta av det. Men det viktigaste för oss är att du kan lita på oss och vet att vi bryr oss om din integritet och din säkerhet.

 

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2023-10-31.

 

 

 

 

 

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan
Fri frakt över 1000 kr 30 dagars öppet köp 30 dagars faktura Trygg betalning med Svea