Fabriker

Vi bryr oss om dem som bryr sig om andra. Det gör vi bland annat genom att producera och tillhandahålla hållbara och bekväma arbetskläder som ska kunna hjälpa till att göra arbetsdagen lite lättare.

Människor & miljö


Men vår mission om att bry sig om går mycket längre än så. Att vi också gör vårt yttersta för att ta hand om människorna och miljön runt omkring oss är en självklarhet. Därför är det också naturligt att vi involverar oss i hur de som arbetar med att producera våra plagg faktiskt har det i sitt arbete.

 

Under 2015 utökade vi vårt ansvarstagande då vi gick från ett socialt ansvarstagande till ett ansvarstagande för både hållbarhet och sociala frågor. Vårt nya arbetssätt innebär att vi nu kan erbjuda kläder med en ännu renare tillverkning. Vårt nya sätt att bidra till en rättvisare och mer hållbar värld innebär att vi förbinder oss att följa internationell arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. På Hejco är vi djupt engagerade i dessa frågor och vår önskan är att vara ett företag som respekteras för våra värderingar, vår vision och vårt ansvarsfulla hållbarhetsarbete. Vi vill vara ett föredöme för hela klädbranschen.

 

FN:s Global compactinitiativ

Vi har anslutit oss till FN:s Global Compactinitiativ och följer deras 10 principer vad gäller företagsansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vi respekterar mänskliga rättigheter och är noga med att följa internationella och nationella arbetsrättslagar.

 

För att säkerställa att vi upprätthåller en hög standard i vår uppförandekod bygger våra arbetsnormer på ILO:s (International Labour Organisation) riktlinjer och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna vad gäller tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, ersättning, arbetstider, hälsa och säkerhet i arbetet samt juridiskt bindande anställningsförhållanden.

 

Vi inser också att all verksamhet som rör produktion, konsumtion och sluthantering av våra produkter påverkar vår miljö. Vi är övertygade om att det är vårt ansvar att arbeta aktivt och systematiskt för att bidra till en process med ständiga miljöförbättringar inom de områden vi kan påverka.

 

 

Full insyn på fabrikerna och spårbarheten av produkterna

Vi uppmuntrar alla att hjälpa till att minska miljöpåverkan. Vår leveranskedja sträcker sig över sjutton länder och koncernen äger tre fabriker i norra Europa. Våra leverantörer är viktiga för vår verksamhet och vi förväntar oss att de lever upp till våra specifika standarder vad gäller mänskliga rättigheter samt miljömässiga och etiska affärsmetoder. Alla inköp från leverantörer granskas, godkänns och hanteras av våra leverantörsteam.

 

Som ett obligatoriskt krav innan de kan få beställningar från oss har våra leverantörer genom att skriva på vår uppförandekod, förbundit sig att offentliggöra alla fabriker som tillverkar produkter för Fristads Kansas Group genomgå vår granskning av social och miljömässig efterlevnad.

 

Som medlem i Amfori, görs revisioner i BSCI systemet vilket gör det möjligt för oss att stödja och utbilda dem att implementera hållbara åtgärder.

 

 

Nästa steg mot kemikalieansvar 

Som en del av vårt program för social och miljömässig efterlevnad måste alla våra leverantörer och alla fabriker som tillverkar våra varor skriva på vår lista med ämnen som bara får användas i begränsad omfattning (RSL, Restricted Substance List).

 

Våra leverantörer och fabriker får två gånger om året en ny RSL, som har uppdaterats enligt de råd vi får från vår samarbetspartner Swerea. Vår RSL återspeglar den senaste EU-anpassade lagstiftningen som innefattar REACH, POPs-förordningen, förordningen om biocidprodukter och produktsäkerhetsförordningen. Den säkerställer också att vi efterlever kandidatlistan för SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter). Dessutom är de flesta av våra produkter OEKO TEX®-certifierade.

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan
Fri frakt över 1000 kr 30 dagars öppet köp 30 dagars faktura Trygg betalning med Svea